Privacyverklaring

Privacyverklaring JorFytaal


Bescherming van persoonsgegevens is tegenwoordig een hot item. Sinds 25 mei 2019 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht.
Deze wet is ervoor bedoeld om inzichtelijker te maken hoe er om wordt gegaan met uw gegevens. Onderstaande privacyverklaring is op basis van de de AVG wet en de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO).

Doel van vastleggen van gegevens


JorFytaal legt persoonlijke gegevens vast om:

 • (alleen op papier)
  De cliënt optimaal te kunnen behandelen. Hier gaat het om gegevens die belangrijk zijn voor het intakegesprek, het lichamelijk onderzoek en therapeutische gegevens. Hierbij kan gedacht worden aan informatie over de klacht(en) en hulpvraag van de cliënt. Informatie over de voorgeschiedenis van de cliënt. Daarnaast wordt het behandelverloop bijgehouden, zodat inzichtelijk is of de behandeling effectief is en/of bijgesteld dient te worden.

 • Te kunnen communiceren met u. Dit om afspraken te maken, verslagen te maken en om facturen te versturen die geaccepteerd worden door de zorgverzekering. Hierbij gaat het om gegevens zoals
     o Voor- en achternaam
     o Adres
     o Telefoonnummer
     o E-mailadres
     o Geslacht
     o Geboortedatum
     o BSN
     o Huisarts
     o Gezondheidsgegevens (alleen op papier)

 • Nieuwsbrieven te kunnen versturen. Hierbij gaat het om uw voor- en achternaam en e-mailadres. Via de nieuwsbrief wordt u op de hoogte gehouden van de activiteiten van JorFytaal. Denk hierbij aan pilates-lessen, meditaties en cursussen. Daarnaast worden belangrijke veranderingen gemeld. Gemiddeld verschijnt er zo’n 4 keer per jaar een nieuwsbrief. Inschrijven voor de nieuwsbrief kan hier of via persoonlijk doorgeven aan Jorinde Praet.


 • De gegevens worden verkregen via de cliënt.

  De gegevens worden niet gedeeld. Zo nodig, en in samenspraak met de cliënt, wordt er wel gedeeld met mede behandelende arts/therapeut/verzekeraar. Hierover wordt te allen tijde, vooraf, met de cliënt gecommuniceerd en toestemming gevraagd.


  Ontvangers van uw gegevens


  De gegevens die JorFytaal ontvangt worden door de volgende ontvangers verwerkt en beheerd.

  1. Jorinde Praet. Zij ontvangt en verwerkt al uw persoonlijke en gezondheidsgegevens. Dit zal persoonlijk gebeuren, via de mail, telefoon en/of WhatsApp.

  2. Mailchimp. De nieuwsbrieven worden verzonden met Mailchimp. Op het moment dat u zich aanmeldt voor de nieuwsbrief, worden uw e-mailadres en voor- en achternaam automatisch opgeslagen in de daarvoor bestemde lijst binnen Mailchimp.

  3. Hosting2Go. De e-mail van JorFytaal wordt gehost bij Hosting2Go. Als u contact opneemt via de mail, worden die betreffende mails opgeslagen op de servers van Hosting2Go.

  4. Boekhouder van JorFytaal. Vanwege de verzorging van de financiële administratie zal de boekhouder van JorFytaal uw naam en bankrekeningnummer zien. Hiermee wordt omgegaan zoals de AVG voorschrijft.

  Bewaringstermijn van uw gegevens


  1. Uw persoonsgegevens worden door JorFytaal opgeslagen volgens de wet geldende regels. Uw gezondheidsgegevens worden 15 jaar bewaard conform de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO)

  2. Uw e-mailadres en voor- en achternaam worden opgeslagen in Mailchimp als u zich inschrijft voor de nieuwsbrief. De opslag van uw gegevens is voor onbepaalde tijd. U kunt zich op elk moment uitschrijven via de link onderaan de nieuwsbrieven of door een mail te sturen naar jorinde@jorfytaal.nl.

  3. & 4. Uw gegevens worden niet langer bewaart dan wettelijk is vereist.

  Beveiliging


  JorFytaal gaat veilig om met uw gegevens.
  - Uw behandelgegevens worden op papier verwerkt en bewaard achter slot. Jorinde Praet is de enige met toegang tot deze gegevens.
  - Er wordt gebruik gemaakt van wachtwoorden en gebruikersnamen voor de computer.
  - Er worden back-ups van de digitale persoonsgegevens gemaakt om deze te kunnen herstellen bij verlies.
  - Derden die te maken krijgen met uw persoonsgegevens hebben een geheimhoudingsplicht. Waar nodig is, is er een verwerkersovereenkomst gesloten.

  Rechten


  U heeft het recht uw dossier in te zien en om correctie, aanvulling of vernietiging van uw dossier te vragen. Verder kunt u vragen uw gegevens over te dragen (recht op dataportabiliteit).

 • Correctie van uw gegevens

  gaat alleen over feitelijke gegevens laten verbeteren, zoals fouten in uw naam of geboortedatum. U kunt geen indrukken, meningen of conclusies van JorFytaal laten corrigeren. U kunt wel een aanvullende verklaring van uw medisch dossier laten toevoegen. Dit recht heeft op grond van de AVG en de WGBO.

 • Vernietiging van uw gegevens

  geldt niet voor uw medisch dossier. U mag wel vragen om gegevens uit uw medisch dossier te verwijderen. In de WGBO is bepaald dat het medisch dossier 15 jaar moet worden bewaard. Deze wet regelt ook dat u het recht heeft om uw zorgverlener te vragen om u gegevens eerder te vernietigen. JorFytaal moet hieraan gehoor geven, tenzij een bepaald voorschrift of specifieke wet bepaalt dat de gegevens bewaard moeten worden. Bijvoorbeeld vanwege het belang van iemand anders of omdat de gegevens nodig zijn voor het leveren van zorg.

 • Recht op dataportabiliteit

  geldt niet voor gegevens in uw medisch dossier die niet direct door u zijn verstrekt of indirect door het gebruik van een dienst zijn ontstaan. Bijvoorbeeld conclusies, diagnoses, vermoedens of behandelplannen die JorFytaal vaststelt op basis van de door u versterkte gegevens.

 • Klacht?

  Bespreek dit eerst met Jorinde Praet. Wanneer u niet tevreden over de uitkomst van dit gesprek is dit natuurlijk voor beide partijen heel vervelend. U kunt in dat geval contact opnemen met de klachtenregeling en geschillencommissie Fysiotherapie van het KNGF waarbij JorFytaal is aangesloten.


 • Vragen


  Als u naar aanleiding van deze privacyverklaring nog vragen of opmerkingen heeft, laat het gerust weten.

  Bedrijfsgegevens


  JorFytaal
  Scholeksterstraat 5
  4302 WP Zierikzee
  06-10937642
  jorinde@jorfytaal.nl
  KVK-nummer 57714479
  BTW: NL002179471B77