Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden JorFytaalAfspraak maken

Afspraken zijn het gemakkelijkste via whatsapp te maken. Bel of mail ook gerust. Bij telefonisch geen gehoor, kunt u de voicemail inspreken en wordt u terug gebeld.

Annulering afspraak

Afspraken dienen uiterlijk 24 uur van tevoren geannuleerd te worden. Via de mail is de afspraak pas geannuleerd als u bericht terug heeft ontvangen. Afspraken welke niet of te laat geannuleerd worden, worden voor 100% in rekening gebracht. (De verzekering vergoedt dit niet.)

Eerste afspraak

De eerste afspraak zal beginnen met een intakegesprek. Graag uw rijbewijs of identiteitsbewijs meenemen voor uw BSN. Aan de hand van het gesprek worden de klachten en wensen geïnventariseerd. Hier uit volgt de gewenst behandeling met zijn onderzoek. De eerste afspraak duurt 45 a 60 minuten. De duur van de volgende afspraak wordt besproken.

Betalingsprocedure

- De betalingsvoorwaarden zijn onlosmakelijk verbonden met de behandelingsovereenkomst tussen u als cliënt en de (fysio)therapeut.
- De factuur zal naar u worden toegezonden via de mail. Als dit niet mogelijk is, dan via de post.
- De factuur dient aan J.J.C Praet te worden voldaan binnen een termijn van veertien dagen. Na het verstrijken van deze tijd zal er een herinnering worden verstuurd. Indien er geen betaling volgt, wordt een incassobureau ingeschakeld.
- Alle met de incasso van gefactureerde bedragen gemoeide kosten, waarvan ook de buitengerechtelijke kosten, komen ten laste van de cliënt.

Fysiotherapie

De rekening is in te dienen bij de zorgverzekering. Let op: De mate van teruggave is afhankelijk van uw verzekering. Omdat JorFytaal een contractvrij praktijk is, zijn er geen extra administratieve handelingen of kosten. Hierdoor ligt de focus en volle aandacht bij u, de cliënt. Informeer bij onduidelijkheid bij uw zorgverzekering welk bedrag u vergoed krijgt.

Coaching

Afhankelijk van het coachdoel kan de sessie onder fysiotherapie vallen. Een coachtraject kan vergoed worden door de werkgever. Informeer bij de werkgever of hier budget voor is. Een coachtraject valt onder scholing en kan meegenomen worden bij de inkomstenbelasting..

Pilates

Betaling van de pilatesfactuur is opgave en deelname van de afgesproken periode. Resitutie is niet mogelijk. Een gemiste les is in te halen binnen de periode waarvoor betaald is. Op vakantie in deze periode? Dan geldt ook: haal de les gerust in binnen de betaalde periode. Inhalen van een les kan op een ander tijdstip en/of dag. Dit in overleg i.v.m. grootte van de ruimte/groep.
De 10-rittenkaart is als uitzondering mogelijk voor bijvoorbeeld mensen met onregelmatig werk. Deze is 14 weken geldig na de eerste les (vakanties en feestdagen niet meegerekend). Houd er rekening mee dat lessen vol kunnen zitten.

Cursus

De cursus dient in een keer te worden voldaan. Resitutie is niet mogelijk. Als u de cursus voor een tweede keer volgt ontvangt u 30% korting. U kunt bij uw zorgverzekeraar informeren of de cursus wordt vergoed. Sommige verzekeringen vergoeden cursussen voor de gezondheid. Gaat een cursus onverwacht niet door, dan ontvang u uw geld terug.

Hygiëne en veiligheid

Van de cliënt wordt verwacht een normale hygiëne na te streven.
Tijdens pilates is het advies om gemakkelijk zittende kleding te dragen. Neem voor de pilates les een eigen oefenmat en handdoek mee. Voor een eerste keer kan een oefenmat in overleg worden geleend. De oefeningen worden op sokken/blote voeten uitgevoerd. Een vest of dekentje wordt als prettig ervaren voor de eindontspanning.

Kwaliteit

Jorinde Praet is BIG-geregistreerd.
Jorinde Praet staat geregistreerd in het Centraal kwaliteitsregister Fysiotherapie (CKR) van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie.
Jorinde Praet is YVLO-Rondom Zwangerschap-docent.
Jorinde Praet is afgerond Perfect Pilates instructeur.
Jorinde Praet heeft de opleiding Touch of Matrix gevolgd.
Jorinde Praet heeft de opleiding Touch for Health gevolgd.
Jorinde Praet heeft geboorte in kaart volledig afgerond.

Scholing blijft door gaan, om geregistreerd en up-to-date te blijven. Niet alle scholingen staan vermeld ivm te veel verschillende scholingen.

De (fysio)therapeut kan geen enkele garantie geven over de effectiviteit van de behandelingen. Derhalve is het uitgesloten om geld terug te vragen indien het gewenste resultaat uitblijft. Het resultaat is mede afhankelijk van de inzet van de cliënt. Bij onvoldoende resultaat zal de (fysio)therapeut dit bespreken en eventueel doorverwijzen naar huisarts en/of collega’s.

Bereikbaarheid/beschikbaarheid

JorFytaal is op werkdagen telefonisch bereikbaar. Bij geen gehoor, spreek de voicemail in en u wordt terug gebeld. Tijdens een behandeling wordt er geen telefoon opgenomen. Email wordt op werkdagen beantwoord.

Voor de lestijden en datums van pilates, cursussen en meditaties zie Agenda.
Verder informatie over de bereikbaarheid is te vinden bij Contact

Klachtenregeling/-melding

JorFytaal neemt deel aan de klachtenregeling en geschillencommissie Fysiotherapie van het KNGF. Op verzoek kunt u hier meer informatie over krijgen.

Aansprakelijkheid

JorFytaal is niet verantwoordelijk voor verlies of diefstal van eigendommen van cliënten.

Privacyverklaring

De privacyverklaring van JorFytaal is er ter waarborging van uw persoonlijke gegevens en hanteert hierbij de richtlijnen van de brancheorganisatie KNGF en de AVG privacywet. De volledige privacyverklaring is te vinden op de pagina Privacyverklaring

<